งานวันแม่

              เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓   ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  (นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว )  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา  และทำพิธีเปิดป้าย สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ซึ่งงานในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม ผู้ปกครองนิคม ทั่วประเทศ และเยาวชนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ผู้ปกครอง  นักเรียน ประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการอบรมและร่วมกิจกรรมการอุปสมบทหมู่  ซึ่งจัดอบรมและปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๙-๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๓   ณ วัดท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี