กิจกรรม งานบุญในรอบปี

วัดท่าเสด็จ  ได้มีการจัดกิจกรรมงานการปฏิบัติธรรมในโอกาสสำคัญในรอบปีเป็นประจำเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมปฏิบัติธรรม  สร้างบุญกุศลบารมี  มีดังต่อไปนี้

วันที่  ๓๐  ธันวาคม  และวันที่  ๑  มกราคม

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่  ๒๓  มกราคม  ถึง  ๑ กุมภาพันธ์

งานปริวาสกรรม  และถือบวชปฏิบัติธรรม

วันที่  ๒๘  มกราคม ถึง  ๑  กุมภาพันธ์

งานโครงการบำเพ็ญบุญกุศลสำนึกในพระคุณบรรพบุรุษของแผ่นดินไทย

วันที่  ๓๑ มกราคม  เวลา  ๑๖.๐๐ น.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล

วันขึ้น  ๑๕ ค่ำ  เดือน ๓   (หรือเดือน ๔  ในปีที่มีเดือน ๘๘)

ถือบวชปฏิบัติธรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  เวลา  ๑๙.๐๐ น.

วันที่  ๒  เมษายน  ถึง  ๒  พฤษภาคม

โครงการบรรพชาสามเณร  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

วันที่  ๑๒  ถึง  ๑๗  เมษายน

ถือบวชวันสงกรานต์  “สร้างบ้านในเรือนธรรม”

วันแรม  ๑๓  ค่ำ  เดือน ๕ และวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ เดือน  ๖

งานทำบุญวันตรุษไทย

วันขึ้น  ๑๒  ค่ำ  ถึง  วันแรม  ๑ ค่ำ  เดือน  ๗

โครงการถือบวชปฏิบัติธรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่  ๓  ของเดือนมิถุนายน  (ระยะเวลา  ๒๐  สัปดาห์)

โครงการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย  ณ  ศูนย์การ

เรียนรู้ศีลธรรมในวัดท่าเสด็จ

วันขึ้น  ๑๒ ค่ำ  ถึง แรม  ๑ ค่ำ เดือน ๘ (หรือเดือน ๘๘  ในปีที่มีเดือน ๘๘)

โครงการถือบวชปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่  ๑๐  ถึง  ๑๓  สิงหาคม

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

“วันแม่แห่งชาติ”  จังหวัดกาญจนบุรี

วันแรม  ๑๔  ค่ำ  แรม ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๐  และวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๑

งานทำบุญวันสารทไทย

วันที่  ๒๓  ตุลาคม  พิธีวางพวงมาลา  “วันปิยมหาราช”

วันแรม  ๑  ค่ำ เดือน ๑๑ โครงการวันตักบาตรเทโว  นางฟ้าวัดท่าเสด็จ

วันอาทิตย์สัปดาห์แรกหลังวันออกพรรษา

โครงการงานทอดกฐินสามัคคีวัดท่าเสด็จ

วันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน ๑๒

โครงการวันลอยกระทง  “ลอยทุกข์-ลอยโทษ”  ณ  ท่าน้ำวัดท่าเสด็จ

วันที่  ๒ ถึง  ๖  ธันวาคม

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ๕  ธันวามหาราช  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ในรอบปี  ที่ได้กำหนดไว้ตามตารางเวลาวัดท่าเสด็จยังมี

กิจกรรมงานบุญพิเศษอื่น ๆ ตามวาระพิเศษตามสมควรเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและสาธุชนได้ร่วมกันสร้างบุญบารมี  โดยงานสร้างบุญบารมี  ในวาระพิเศษจะแจ้งหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ให้รับทราบเพื่อประสานงานกรรมการในฝ่ายและร่วมดำเนินกิจกรรม