เครื่องหมายและสีประจำสถาบัน


 

เครื่องหมายสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

เป็นรูปวงกลมด้านบนเป็นรูปลายกนกตรงยอดด้านบนเป็นรูปลายกระจังตาอ้อย ภายในวงกลมเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางลีลาเสด็จประทับยืนบนฐานดอกบัวและมีกอบัวรายรอบบริเวณฐาน ด้านใต้ รูปวงกลม มีข้อความเป็นภาษาไทยมีคำว่า “สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม” และด้านล่างข้อความภาษาไทย มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เขียนว่า VIRTUE INCUBATION INSTITUTE ลักษณะดังในภาพ

 

 

สีประจำสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

 

สีสว่าง หมายถึง สีแห่งความสะอาด สงบ เบิกบานในคุณธรรม