ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่:
วัดท่าเสด็จ หมู่ที่ ๑

ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี
71260
ไทย

โทรศัพท์: 085-4854528
http://www.kan-sdc2.go.th/virtue/